TechLan heeft besloten de tarieven te verhogen om deze in overeenstemming te brengen met de onderliggende kosten.
Zodoende wordt het uurtarief van automatiserings werkzaamheden duurder.
Deze verhoging zal op 1 augustus 2019 intreden.

Uurtarief systeembeheer normaal € 58,67
Uurtarief systeembeheer spoed € 84,32